תקנון פעילות סומו

בכר לוינשטיין יבוא ושיווק בע"מ (להלן": יומנגס.)" החלטה על פעילות יזומה לפרק זמן מוגבל אשר תקרה פעילו סומו להלן : " הפעילות".
מי יכול להשתתף ?

 1. הפעילות מוגבלת לחברי מועדון הלקוחות של יומנגס השמנמן המתמיד בלבד. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות בהתאם לתנאי המועדון כפי שמופיעים באתר האינטרנט הרשמי של החברה  www.humongous.co.il או בכל אחד מסניפי הרשת, בהתאם לתנאים המקובלים בסניפי הרשת.
 2. בכל מקרה של בקשה להזמנת אלכוהול, הנ"ל לא יחול על מי שטרם מלאו לו 18 שנה בעת הפעילות או כל מי שמכירה של משקעות המכילים אלכוהול אסורה לגביו.
  מתי זה קורה ?
 3. משך הפעילות בין התאריכים 15-31 ביולי בשעות פעילות המסעדות אשר ברשת, החברה יכולה לשנות לקצר או להאריך את תוקף הפעילות בהתאם לשיקול דעתה ומראש.

מה אני צריך לעשות כדי להשתתף ?

 1. על מנת להשתתף בפעילות יש להיות חבר מועדון ולרכוש את מנת ה"סומו צאלנג" באחת ממסעדות יומנגס.
 2. אופי הפעילות : אתגר אכילה בו המטרה היא לסיים את מנת ה"סומו צ'אלנג" מהר ככל האפשר.
 3. ניתן להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת – כל הזמנה של מנת ה"סומו צ'אלנג'" תזכה במדידת זמנים ותיחשב ככניסה נוספת לאתגר
 4. הזמנים ימדדו ויתועדו ע"י צוות העובדים של יומנגס בלבד, ובהתאם להנחיות של החברה, ולא תתקבל כל מדידה אחרת על ידי מי שלא הורשה מטעם החברה לתיעוד הזמנים .
 5. המתמודדים מאשרים בהשתתפותם לצלם את הניסיון שלהם ומאשרים ליומנגס לעשות שימוש בצילומים למטרות קידום האתגר או כל שימוש אחר , לרבות פרסום בכל הרשתות החברתיות ובכל מדיה אלקטרונית , דיגטלית פרסומית וכד' והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יומנגס.

איך יודעים מי הגיע לגמר ?

 1. בין התאריכים 29-30 ליולי יסוכמו תוצאות הזמנים של כל המשתתפים בכל הסניפים, ארבעת המשתתפים שקבעו את הזמן הקצר ביותר יוזמנו להשתתף באירוע המרכזי שיערך בתאריך

ה 31 ליולי בהשתתפות ימה ,אלוף הסומו ,ויוזמנו להתמודד עם הצ'אלנג' של יומנגס ויקבלו  חבילת פרסים בחסות טובורג.- יובהר כי אין לראות בכך התחייבות החברה למתן פרסים והנ"ל יכול להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.

 1. במידה ומתמודד אחד קבע שניים או יותר מהזמנים המהירים ביותר יחשב הזמן המהיר ביותר שלו, יתר התוצאות יפסלו כך שבכל מקרה יגיעו לגמר 4 פיינליסטים.
 2. תקנון זה הגם שהינו בלשון זכר, הוא  מתייחס לשני המינים.
 3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון פעילות סומו לבין תקנון מועדון הלקוחות של החברה השמנמן המתמיד, הרי שהוראות תקנון מועדון הלקוחות יגבר.